Course Content
Dutch Vocabulary for beginners
About Lesson

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De geboorte Birth Bevallen To give birth
Trouwen (met iemand) To marry (s.o.) Het huwelijk Marriage
De huwelijksreis Honeymoon Scheiden To divorce
De (echt)scheiding Divorce De scheiding van tafel en bed Legal separation
Sterven (aan) To die (of) Overlijden To pass away
De abortus Abortion De begrafenis Funeral, burial
De begrafenisondernemer Undertaker Het lijk Corpse
De overledene The deceased Begraven To bury
Het graf (pl. Graven) Grave De grafsteen Tombstone, headstone
Het kerkhof Graveyard De begraafplaats Cemetery
Rouwen To mourn In de rouw zijn To be in mourning
De doodskist Coffin De lijkwagen Hearse

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe