Course Content
Dutch Vocabulary for beginners
About Lesson

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De boerderij Farm De boer Farmer
Boeren To farm De boerin Farmer’s wife
Het landgoed Estate Het landhuis Country house, mansion
Het weiland Pasture Het hooi Hay
De hooiberg Haystack Grazen To graze
Het prikkeldraad Barbed wire De stal Stable
Melken To milk De ploeg Plough
De tractor Tractor De landbouw Agriculture
De akker Field De oogst Harvest
Oogsten To harvest Het koren Wheat
Het graan Grain De tarwe Wheat
De maïs Corn De rogge Rye
De haver Oats De gerst Barley
Het zaad Seed Zaaien To sow

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe