Course Content
Dutch Vocabulary for beginners
About Lesson

Learn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De oorlog (pl. Oorlogen) War De vrede Peace
Vechten To fight De strijdkrachten Armed forces
De marine Navy Het leger Army
De luchtmacht Airforce De zeeman (pl. -lui), matroos Sailor
De soldaat Soldier Werven To recruit
De veldslag (pl. -slagen) Battle Aanvallen To attack
De aanval Attack Verdedigen To defend
De verdediging Defence De (atoom)bom (atomic)bomb
Bommen To bomb Ontploffen To explode
De granaat Grenade De mijn Mine
De onderzeeër Submarine De tank Tank
Bezetten To occupy Bevrijden To liberate

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe