Course Content
Dutch Vocabulary for beginners
About Lesson

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De misdadiger Criminal De gevangenis Prison, jail
Arresteren To arrest Verhoren To interrogate
Het verhoor Interrogation Veroordelen (tot) To sentence (to)
De dief Thief De inbreker Burglar
De zakkenroller Pickpocket Stelen To steal
De moordenaar Murderer Vermoorden To murder
De rechtbank Court De rechter Judge
Het oordeel Judgement De notaris Solicitor
De advocaat Lawyer Beschuldigen (van) To accuse (of)
Aanklagen To sue, to accuse De aanklacht Charge
De aanklager Prosecutor De verdediging Defence
De doodstraf Death penalty Ophangen To hang
(on)schuldig (not) guilty De wet Law
(on)wettelijk, (on)wettig (il)legal Aanranden To assault
De aanranding Assault Verkrachten To rape
De verkrachting Rape De moord Murder
De diefstal Theft, robbery

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe