Course Content
Dutch Vocabulary Parts of speech
About Lesson


Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
Bijten To bite Blijven To remain, stay
Krijgen To get Lijden (aan) To suffer (from)
Lijken (alsof) To seem (like) Snijden To cut (with a knife)
Knippen To cut (with scissors) Strijken To iron
Verschijnen To appear Verdwijnen To disappear
Vermijden To avoid (Aan)bieden To offer
Genieten (van) To enjoy Kiezen To choose
Liegen To lie Schieten To shoot
Verliezen To lose Fluiten To whistle
Ruiken (naar) To smell (of) Sluiten To shut, close
Zuigen To suck Spugen To spit
Beginnen To begin Binden To tie
Drinken To drink Klimmen To climb (intr.)
Springen To jump Trekken To pull
Vinden To find Winnen To win
Zwemmen To swim Slaan To hit
Vragen (om) To ask (for s.t.) Waaien To blow
Breken To break Komen To come
Nemen To take Spreken To speak
Praten (met) To talk (to) Geven (aan) To give (to)
Liggen To lie Vergeten To forget
Dragen To wear, carry Graven To dig
Houden To hold, keep Laten To let, leave
Lopen To walk Rennen To run
Roepen To call Hangen To hang
Vangen To catch Helpen To help
Doen To do Gaan To go
Staan To stand Zien To see
Lachen(om) To laugh (at s.t.) Laden To load
Vouwen To fold Weten To know (a fact)
Kennen To know (a person) Worden To become, get
Zeggen (tegen) To say (to s.o.) Denken (aan) To think (of)
Luisteren (naar) To listen (to) Wachten (op) To wait (for)
Bestaan (uit) To consist (of) Staan (op) To insist (on)
Antwoorden (op) To answer (to) (intr.) Onthouden To remember, keep s.t. in mind
Zich herinneren (aan) To remember, recall Doen denken (aan) To remind (of)
Herinneren (aan) To remind (of) Uitdrukken To express
Ontsnappen To escape Verwachten To expect
Glimlachen To smile Vervangen (door) To replace (by)
Zoeken (naar) To look (for), seek Bezoeken To visit
Leggen To put (s.t. flat) Zetten To put (s.t. upright)
Sturen To send Wonen To live, dwell
Leven To live, be alive Verstaan To understand
Begrijpen To understand Zich verheugen op To look forward to
Verlaten To leave (tr.) Vertrekken To leave, depart (intr., people and vehicles)
Weggaan To leave, depart (intr., people) Ontmoeten To meet (by arrangement)
Tegenkomen To meet (by chance), bump into s.o. Aankomen To arrive
Huren To rent, hire Verhuren To rent out, hire out
Gaan zitten To sit down Gaan liggen To lie down
Laten vallen To drop Laten zien To show
Redden To save Branden To burn (intr.)
Verbranden To burn (tr.) Kloppen To knock, beat (mat, heart)
(Uit)rusten To rest Haten To hate
Waarschuwen To warn Teleurstellen To disappoint
(Weg)gooien To throw (away) Pijn doen To hurt
Vergroten To enlarge, make bigger Verbreden To widen
Vertalen To translate Vernederlandsen To Dutchify
Verengelsen To anglicise Verwisselen To confuse, mix up (things)
Verwarren To confuse, bamboozle (people) Verdwalen To get lost
Verrassen To surprise, take s.o. by surprise Verbazen To amaze, surprise
Veranderen To change

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe