Dutch Lesson Online 3 of17
In Progress

How to ask “How are you?” in Dutch

Dutch Lesson Online
Materials

Learn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

English Dutch Pronunciation
How are you? (formal) Hoe gaat het met u? hoo khaht ut meht ew
How are you? (informal) Hoe gaat het? hoo khaht ut
Fine / Very well Goed / Heel goed khoot / hayl khoot
So so / Bad Het gaat / Slecht uht khaht / slehkht
I’m tired / sick. Ik ben moe / ziekĀ  ik ben moo / zeek
I’m hungry / thirsty. Ik heb honger / dorst ik heb hohng-ur / dohrst