Dutch Lesson Online 9 of17
In Progress

Dutch words: The clock & Time

Dutch Lesson Online
Materials

Learn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De slinger Pendulum Het horloge Watch
Kijken (op) To look (at a clock or watch) Opwinden To wind up
De wijzer Pointer De wijzerplaat Dial
De minuut Minute De seconde Second
Het uur Hour Het kwartier Quarter (of an hour)