Dutch Lesson Online 19 of31
In Progress

Dutch words: Life & Death

Learn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

DutchEnglishDutchEnglish
De geboorteBirthBevallenTo give birth
Trouwen (met iemand)To marry (s.o.)Het huwelijkMarriage
De huwelijksreisHoneymoonScheidenTo divorce
De (echt)scheidingDivorceDe scheiding van tafel en bedLegal separation
Sterven (aan)To die (of)OverlijdenTo pass away
De abortusAbortionDe begrafenisFuneral, burial
De begrafenisondernemerUndertakerHet lijkCorpse
De overledeneThe deceasedBegravenTo bury
Het graf (pl. Graven)GraveDe grafsteenTombstone, headstone
Het kerkhofGraveyardDe begraafplaatsCemetery
RouwenTo mournIn de rouw zijnTo be in mourning
De doodskistCoffinDe lijkwagenHearse