Dutch Lesson Online 16 of31
In Progress

Dutch words: In town

Dutch Lesson Online
Materials

Learn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De stad (pl. Steden) Town, city De voorstad Suburb
Het dorp Village Het centrum Centre (of town)
Het plein Square Het trottoir, de stoep Sidewalk
Het warenhuis Department store Het stadhuis Town hall
De gemeente Municipality De gemeenteraad Council
Naar de stad To town Het museum Museum
(op)de markt (at) the market Het hotel Hotel
De kroeg Pub Het café Café
Het paleis Palace Het kasteel, slot Castle