Course Content
Survival Dutch for beginners
About Lesson

Learn Dutch pdf download

English Dutch Pronunciation
What’s your name? (formal) Hoe heet u? hoo hayt ew
What’s your name? (informal) Hoe heet je? hoo hayt yuh
My name is (I’m called)… Ik heet… ik hayt…
I am… Ik ben… ik ben
Nice to meet you. Aangenaam (kennis te maken) ahn-guh-nahm (ken-nis tuh mah-kuh)
Mister / Misses / Miss meneer / mevrouw / mejuffrouw muh-nayr / muh-frow / muh-yuh-frow
Where are you from? (formal) Waar komt u vandaan? vahr kawmt ew fun-dahn
Where are you from? (informal) Waar kom je vandaan? vahr kawn yuh fun-dahn
I am from the Netherlands. Ik kom uit Nederland. ik kawm owt nay-der-lant
Where do you live? (formal) Waar woont u? vahr vohnt ew
Where do you live? (informal) Waar woon je? vahr vohn yuh
I live in England. Ik woon in England. ik vohn in ah-meh-ree-kah
How old are you? Hoe oud bent u? hoo owt bent ew
I am ____ years old. Ik ben … jaar (oud). ik ben … yahr owt
Do you speak Dutch? (formal) Spreekt u Nederlands? spraykt ew nay-der-lahnds
Do you speak English? informal) Spreek je Engels? sprayk yuh ehng-uhls
I [don’t] speak… Ik spreek [geen]… ik sprayk [khayn]
I don’t speak … very well. Ik spreek niet zo goed… ik sprayk neet zoh khood
I [don’t] understand. Ik begrijp het [niet.] ik buh-khraip ut neet
I [don’t] know. Ik weet het [niet.] ik vayt ut [neet]

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe